Pomaháme sestřičkám

Na webu www.pomahamesestrickam.cz se shromažďují poděkování a vzkazy od veřejnosti. Díky spolupráci s Českou asociací sester se pak všechny vzkazy dostanou právě k sestřičkám, a to prostřednictvím promítání těchto vzkazů na obrazovkách v nemocnicích. A nebudete v tom sami! K projektu se připojila i řada známých osobností veřejného života. Čím více lidí se do projektu…

Read More